• De financiële administratie is de basis van het VvE Beheer;

    • Vanuit het actuele ledenbestand worden de servicebijdrage door ons als voorschotbijdrage geïnd op basis van een goedgekeurde begroting.

    • Wij voeren de administratie in een voor VvE's gespecialiseerd softwarepakket, dit pakket heet Twinq. Het bestuur en de eigenaars krijgen individuele inloggegevens voor het genoemde pakket.

    • Op secretarieel gebied verzorgt Servus VVE en Vastgoedbeheer de ledenadministratie. Daarnaast vormt de communicatie tussen de bestuursleden en de leveranciers en andere partijen (o.a. gemeenten) een belangrijke taak in ons beheerpakket. Omtrent de vergaderingen van het bestuur of de leden verzorgt Servus VVE en Vastgoedbeheer de planning, de organisatie en uitwerking van de te schrijven notulen. Daarnaast de verzending van de genoemde stukken aan de appartementsrechteigenaren.

    • Het op te stellen huishoudelijk reglement wordt door Servus VVE en Vastgoedbeheer voor bewerkt en aangeboden aan de vergadering. Aansluitend zal de handhaving hierop worden uitgevoerd door ons.

    • Bij een eigendomsoverdracht van een appartementsrecht verzorgt Servus VVE en Vastgoedbeheer een actueel overzicht van de financiële gegevens aan de koper en verkoper. Na de overdracht wordt de nieuwe eigenaar opgenomen in het ledenbestand van de desbetreffend VvE. Hiervoor worden aan de verkopende en de kopende partij een financiële vergoeding in rekening gebracht.