• Servus VVE en Vastgoedbeheer is voor dringende zaken 24 uur per dag bereikbaar. Zo bent u er van verzekerd dat ook buiten kantoortijden uw VVE beheerder bereikbaar is voor calamiteiten. Bijvoorbeeld in geval van een lekkage, het stilvallen van en opsluiting in de lift of brand.